Hafıza Teknikleriyle İngilizce

İngilizce'de günlük konuşmanın yüzde 84.3’ünü kapsayan ilk 1000 kelimeyi, hafıza teknikleriyle kalıcı olarak öğreten ve 1997 yılından bu yana gelen çalışmaların sonucunda size sunulan eğitim programına hoş geldiniz.

İngilizceyi Eğlenerek Öğrenin

İngilizce öğreniminde sizi zorlayan klasik yöntemleri bir kenara bırakın ve beynin doğal öğrenme prensibine göre hazırlanmış MEGA WORDS programının rahatlığıyla tanışın.

Geleneksel İngilizce Öğrenme Yöntemi
Mega Words ile İngilizce Öğrenme Yöntemi
Geleneksel (G) İngilizce Öğrenme Yöntemi ile Mega Words (MW) İngilizce Öğrenme Yöntemi Arasındaki Farklar
Ezberleme Mantığına Dayanır
Fotoğrafik Hafıza Teknikleri kullanır
Gramer ağırlıklıdır
Gramer ağırlığı azdır
Okuma odaklıdır
Konuşma odaklıdır
Çok tekrar gerektirir
Az tekrar gerektirir
Öğrenilenler çoğunlukla hafızada kalıcı değildir
Öğrenilenler hafızada kalıcıdır
Öğrenmek için çaba sarfettirir
Öğrenmek için çaba sarfettirmez
Öğrenme süreci yavaştır
Öğrenme süreci hızlıdır
Düzenli bir tekrar sistemi yoktur
Sistematik tekrar sistemini kullanır
Genellikle sıkıcı çalışmalar gerektirir
Eğlenceli bir öğrenme yöntemidir
Tek yönlü hafıza ilişkisi kurulur
Çift yönlü hafıza ilişkisi kurulur

Fotoğrafik Hafıza Teknikleri:

Beynin Doğal Öğrenme Yöntemi

Mega Words, çeşitli bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış ve bilenen en kolay öğrenme yöntemlerinden biri olan fotoğrafik hafıza esaslarına dayanır. Fotoğrafik Hafıza Teknikeri sistemi insan beyninin en temel öğrenme yöntemine odaklanır. Sistemin çalışma şekli çok basittir. İnsan beyninin gördüğü ve duygusal etkileşime girdiği bilgileri istemsizce hafızasında kalıcı olarak sakladığı herkes tarafından bilenen bir gerçektir. Örneğin, bir kez ateşe dokununca canınızın yanacağını öğrenmeniz gibi. İşte Fotoğrafik Hafıza Teknikleri de bu öğrenme metodunu kullanır. Bu amaçla Mega Words eğitim programında öğrenilecek bilgilerin görsel ve duyguları uyaracak şekilde verilmesi amacıyla her kelime bir hikayeye dönüştürülmüş ve size farklı çalışma bölümleriyle sunulmuştur.

İngilizce Öğrenme Serüveninize Harika Bir Başlangıç Yapın

Mega Words Online programıyla en çok kullanılan ilk 1000 kelimeyi örnek 8000 cümle ile birlikte ömür boyu unutmayacağınız bir şekilde öğreneceksiniz.

Online program, kelimeleri öğretirken 3 temel prensibe odaklanır.

Kalıcı Öğrenme

Sistem ezberleme metoduna dayanmadığı için İngilizce kelimelerin çalışıldığı sürede değil, ömür boyu kalıcı olarak hatırlanmasına yönelik hazırlanmıştır.

Çift Yönlü Hafıza İlişkisi

Sistem İngilizce kelimelerin sadece anlamını öğretmeye değil, aynı zamanda Türkçe bir kelimenin İngilizce'sinin aynı etkinlikle hatırlanmasını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır. Klasik öğrenme yöntemlerindeki gibi zihninizde Türkçe İngilizce çevirisi yapmanıza gerek kalmaması hedeflenmiştir.

Duyunca Anlama

Sistem İngilizce kelimelerin anlamını öğrenmenin yanında İngilizce bir cümlede geçtiklerinde duyulması ve anlaşılması hedefine odaklanarak hazırlanmıştır.

Sistematik Tekrar

Bilimsel Tekrarlama Yöntemi

Mega Words, öğrenmede etkisi bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış birçok sistemlerle donatılmıştır. Bunlardan biri de “Sistematik Tekrar”dır. Bu öğrenilen bilgilerin kısa sürede kalıcı olmasını hedefleyen bir çalışma metodudur.

Bu tekrar yapısı sizin için programda otomatik olarak oluşturulmuştur. Siz uygulamayı kullanırken farkına bile varmadan gerekli tekrarları olması gerektiği zamanda tamamlayacaksınız. Tek yapmanız gereken her gün bir ders bitirip ardından, başlangıçtan bu yana öğrendiğiniz tüm bilgileri içeren genel tekrarları yapabileceğiniz, ‘Oyunlar’ bölümünde eğlenceli oyunlar oynamaktır. Bu şekilde İngilizce kelimeleri kalıcı olarak öğreneceksiniz.

Sistematik tekrar kısaca, günlük çalışmanın ertesi gün (1. tekrar), bir hafta sonra (2. tekrar) ve 1 ay sonra (3. tekrar) tekrar edilmesi şekilde planlanmış çalışmadır.

Flash Kartlar, Kelime Testleri, Cümle Testleri bölümleri bu yöntem esas alınarak programlanmıştır. Burada amaç ezberletmek değil, dil edindirmek, anlamanızı ve öğrenmenizi sağlamaktır.

MEGA WORDS

Online İngilizce Eğitim Programını Oluşturan Bölümler

Mega Words Online yazılımı temel olarak iki bölümden oluşur. “Görevler Bölümü” ve “Oyunlar Bölümü”. Her iki bölümde de sahip olduğu yapay zeka sayesinde çalışmalarınızı takip eder, yaptığı çeşitli testler ile başarılı ve başarısız olduğunuz noktaları keşfederek, size en doğru çalışma programını uygular.
Şimdi bu iki temel bölüme bir göz atalım.

Görevler Bölümü

Mega Words programı size adım adım izleyeceğiniz bir görevler yapısıyla sunulmuştur. Bu görevlerin tamamı, her biri kendi içinde derslere bölünmüş 10 seviyeden oluşmaktadır. Derslerin bazılarında yeni kelimeleri öğrenirken bazılarında önceden öğrendiğiniz kelime ve cümlelerin sistematik bir şekilde tekrarını yapacaksınız.

“Görevler Bölümü”nde karşılaşacağınız farklı tipteki çalışmalar, “Kelime Kartları” ile kelimeler ile beyniniz arasındaki fotoğrafik ilişkiyi kurar, “Flash Kartlar” ile beyinizdeki fotoğrafik ilişkiler doğrulanır ve pekiştirilir, “Kelime Testleri” ile kelime, anlam, duyma ilişkisi güçlendirilir, “Cümle Testleri” ile kelimelerin cümlelerde kullanışı, okunuşu öğretilir. Bu süreçte Fotoğrafik Hafıza Teknikleri ve Sistematik Tekrar birlikte çalışır, size sadece uygulamayı her gün bir ders çalışacak ve oyunlar bölümünde hızınızı arttıracak şekilde takip etmek kalır.

Derslerde takip edeceğiniz görevler ve ne amaçla hazırlandıkları aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Word Cards Kelime Kartları

Bu görevde yeni İngilizce kelimeleri öğreneceksiniz.

Fotografik Hafıza Tekniklerinin beynin doğal öğrenme yöntemi olduğu yukarıdaki ilgili bölümde açıklanmıştı. İşte Kelime Kartları sistemi bu temel bilgiden doğdu.

Madem beynimiz somut/görsel bilgileri daha kolay ve kalıcı öğreniyor, neden İngilizce kelimeler öğrenilirken bu yöntem kullanılmasın sorusu Kelime Kartları metodunu ortaya çıkardı. Mega Words programında her İngilizce kelime beyninizde kalıcı bağlantılar oluşturacak birer hikayeye dönüştürüldü. Bu hikayelerin senaryoları sizlere dikkat çekici bir metin ile verilirken seslendirmeleri de bizzat Melik DUYAR tarafından yapıldı. Özenle ve çok uzun bir sürede hazırlanan bu hikayeler tek tek resmedilerek İngilizce kelimeler görselleştirildi.

Tek yapmanız gereken kelimenin senaryosunu dinleyip, görselleştirilen hikayesini izlemek ve sonra gözlerinizi kapatıp hikayeyi zihninizde hayal ederek tekrarlamak. Bu aşamada İngilizce kelime ile Türkçesi arasında beyninizde sıkı bir sinir ağı yapısı oluşmaya başlayacak.

Flash Cards Flash Kartlar

Bu bölümdeki görevlerde, yazıları silinmiş Kelime Kartları’yla yani Flash Kartlar’la çalışmalar yapacaksınız. Yazıları silinmiş Kelime Kartları’yla çalışma yapmak öğrendiğiniz hikayeleri tekrar hatırlamanızı sağlayacağından ilk çalışmada kurulan beyin ağları kuvvetlendirilecektir. Bu amaca ulaşabilmek için toplam 6 farklı Flash Kart çalışması hazırlandı.

 • FC1 : Gösterilen Flash Kartın İngilizce’sini hatırlama çalışması.
 • FC2 : Gösterilen Flash Kartın Türkçe anlamını hatırlama çalışması.
 • FC3 : Gösterilen Flash Kartın İngilizce’sini yazma çalışması.
 • FC4-1 : Gösterilen İngilizce kelimenin Flash Kartı’nı hatırlama çalışması.
 • FC4-2 : Türkçe anlamı gösterilen Flash Kartı hatırlama çalışması.
 • FC4-3 : İngilizce’si dinletilen kelimenin Flash Kartı’nı hatırlama çalışması.
Word Tests Kelime Testleri

Bu bölümdeki görevlerde, öğrendiğiniz İngilizce kelimeler ile Türkçe anlamları arasındaki bağlantıların etkinliğini test edeceksiniz.

Kelime testlerindeki önemli bir nokta da kulak eğitimini sağlamaktır. Kelimeleri duyduğunuzda kolaylıkla anlayacağınız düzeye gelmek İngilizce konuşmaya geçme aşamasında önemli bir rol oynayacaktır. Tüm bu amaçlar için toplam 5 farklı Kelime Testi hazırlanmıştır.

 • KT1 : Gösterilen İngilizce kelimenin Türkçe anlamını hatırlama çalışması.
 • KT2 : Türkçe anlamı gösterilen kelimenin İngilizce’sini hatırlama çalışması.
 • KT3 : Türkçe anlamı gösterilen kelimenin İngilizce’sini yazma çalışması.
 • KT4 : İngilizce’si dinletilen kelimenin Türkçe anlamını hatırlama çalışması.
 • KT5 : İngilizce’si dinletilen kelimenin İngilizce’sini yazma çalışması.
Sentences Tests Cümle Testleri

Bu bölümdeki görevlerde, öğrendiğiniz İngilizce kelimeleri bir cümle içinde duyduğunuzda kulağınızın onları tek tek seçebilmesine yönelik çalışmaları yapacaksınız.

Cümle testleri bölümünde özel olarak hazırlanan İngilizce cümlelerin Türkçe anlamları size verilmesine rağmen asıl amaç İngilizce-Türkçe çeviri yaptırmak veya İngilizce cümlenin manasını anlayıp anlamadığınızı ölçmek değildir. Burada amaç öğrendiğiniz İngilizce kelimeleri bir cümlede duyduğunuzda tek tek ayırt edebilmenizi sağlamaktır. Bu amaçla 2 farklı Cümle Testi hazırlanmıştır.

 • CT1 : Duyduğunuz İngilizce cümleyi şıklardan seçme çalışması.
 • CT2 : Duyduğunuz İngilizce cümledeki eksik kelimeleri verilen alternatifler arasından seçip cümleyi tamamlama çalışması.

Oyunlar Bölümü

Mega Words programının sistematik tekrar yapısına entegre edilen Oyunlar Bölümü, genel tekrarlarınızı kendi kontrolünüzde yapabileceğiniz bir alandır.

Bu bölümde öğrendiğiniz kelimelerden oluşan bir soru havuzundan istediğiniz bir çalışma tipinde, istediğiniz yapıda sorular oluşturarak tekrarlarınızı eğlenceli bir oyuna dönüştürebileceksiniz.

Oyunlardaki soru ve seçenek sayısından, soru geçiş hızına kadar bir çok ayarı değiştirerek hazırlayacağınız tekrar oyunları sayesinde, beyninizde oluşan bağlantıları kuvvetlendirip hızlandıracaksınız. Akıllı algoritmalarla oluşturulan bu bölüm en çok zorlandığınız bilgileri analiz edicek ve onlarla daha çok çalışma yaptırarak öğrenmenizi kolaylaştıracaktır

Mega Words tavsiye ediyor;

İngilizce öğrenmede bir çok kişi için eğitimin en uzun zaman alan kısmı kulak eğitimidir. Kulak eğitimi İngilizce konuşmanın ön şartıdır. Bu aşamayı aşmadan konuşmada başarılı olmak mümkün değildir.

Geleneksel eğitimlerde pek üzerinde durulmayan bu konu, Mega Words programında özellikle yer almıştır. Yazılımda size sunulan çalışma programıyla, kelimeleri fotografik hafıza teknikleri ve sistematik tekrar yöntemleriyle kısa sürede ve kalıcı olarak öğreneceksiniz. Ama bu kelimeleri duyduğunuzda kulağınızın bunları benzer seslilerinden ayırabilmesi, hatta cümle içinde bir konuşmada duyduğunuzda tek tek ayırt edebilmesi ancak etkili bir kulak eğitimiyle mümkündür.

Bu amaçla Mega Words Oyunlar bölümünde İngilizce duyma oyunlarını kulak eğimininiz için bolca yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Çalışma Analiz Sistemi

Genel Durum İstatistikleri

Program, çalışmalarınız ilerledikçe,

 • Tamamlanan Görev,
 • Çalıştığınız Ders,
 • Çalışılan Kelime ve Cümle sayıları,
 • Toplanan yıldızlar

gibi takip edebileceğiniz, grafiklerle sunulan ayrıca çalışma sürenizi görebileceğiniz bir Çalışma Analizi Bölümüyle donatılmıştır.

Multiplatform

Her Yerden Erişim

Mega Words Online Eğitim Sistemi son teknolojiler kullanılarak hazırlanmış olup, güncel internet tarayıcılarına sahip olan her cihazda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece programı bir kez satın aldıktan sonra, ister bilgisayarınızdan isterseniz de cep telefonu veya tabletinizden dilediğiniz her ortamda eğitime kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Uygulama Olarak Kullan

Mobil cihazlarda programı internet tarayıcısı üzerinden açabileceğiniz gibi “Ana Ekran”a kısayol ekleyerek cep telefonu veya tablet uygulaması rahatlığıyla kullanabilirsiniz.